آثار متنی

شرایط اختصاصی شرکت در بخش آثار متنی
این بخش ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان بین‌المللی است و آثار شرکت‌کنندگان اعم از تجارب زیسته مرتبط با تحصیل در ایران، خاطره، سفرنامه یا محتواهایی که از زندگی و تحصیل در دانشگاه‌های ایران تولید شده است پس از داوری و ارزیابی مورد تشویق قرار خواهد گرفت. دانشگاه‌های کشور می‌توانند کارگاه‌هایی را برای دانشجویان بین‌المللی که مایل به حضور در این بخش هستند تدارک ببینند و آثار دانشجویان خود را به این بخش ارسال کنند.  دانشگاه‌ها نیز می‌توانند کتابچه‌های تبلیغاتی (کاتالوگ) خود را که به زبان‌های بین‌المللی تهیه شده است در این بخش شرکت دهند.

اطلاعات بیشتر