آثار متنی

شرایط اختصاصی شرکت در بخش آثار متنی
این بخش ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان بین‌المللی است و آثار شرکت‌کنندگان اعم از تجارب زیسته مرتبط با تحصیل در ایران، خاطره، سفرنامه یا محتواهایی که از زندگی و تحصیل در دانشگاه‌های ایران تولید شده است پس از داوری و ارزیابی مورد تشویق قرار خواهد گرفت. دانشگاه‌های کشور می‌توانند کارگاه‌هایی را برای دانشجویان بین‌المللی که مایل به حضور در این بخش هستند تدارک ببینند و آثار دانشجویان خود را به این بخش ارسال کنند.  دانشگاه‌ها نیز می‌توانند کتابچه‌های تبلیغاتی (کاتالوگ) خود را که به زبان‌های بین‌المللی تهیه شده است در این بخش شرکت دهند.

اطلاعات بیشتر

نکته: در صورتی که حجم آثار بارگذاری شده شما، بیش از مقدار تعریف شده باشد، در حین ارسال با اخطار مواجه می‌شود. در این هنگام بر اساس راهنمایی ذیل این متن، نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایید.

نحوه بارگذاری آثار با حجم زیاد

آثار خود را به صورت پوشه‌های جداگانه (درصورتی که چند اثر جهت ارائه وجود دارد) در این تارنما بارگذاری نمایید. پیوند دریافت مربوط به هر پوشه را پس از ساخته شدن، در قسمت “پیام شما” وارد کرده و توضیحات مربوط به هر کدام را به تفکیک بر اساس الزامات آثار به شکلی که در ادامه بیان می شود درج بفرمایید. به ترتیب: عنوان اثر، نام صاحب اثر، ملاحظات

نمونه:

https://… (پیوند دریافت)

جاذبه‌های علمی و فرهنگی محیط‌های دانشجویی در دانشگاه‌های تهران، محمد یزدانی

https://… (پیوند دریافت)

جشنواره سرای دانش، محمد رضا جهانی،