حسن میرعابدینی

Categories
دسته: داوران

حسن میرعابدینی، از چهره‌های نام آشنا در حوزه ادبیات داستانی ایران است. وی منتقد ادبی و مدرس ادبیات معاصر در موسسه‌های آموزش عالی و نویسنده آثاری ارزشمند و ماندگار همانند «صدسال داستان‌نویسی ایران»، «هشتاد سال داستان کوتاه فارسی» و «سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی» است.