دانشگاه تربیت مدرس

نخستین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس، در اسفند سال 1401 برگزار شد.

بازدید وزیر علوم از غرفه دانشگاه تربیت مدرس در اولین جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل که طی روزهای 15و 16 اسفند 1401 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از غرفه دانشگاه تربیت مدرس بازدید کرد.

دانشگاه تربيت مدرس به عنوان دانشگاه برگزیده در جذب دانشجويان بين المللي معرفی شد

در نخستين جشنواره جذب دانشجويان بين الملل، دانشگاه تربيت مدرس، عنوان دانشگاه برگزیده در جذب دانشجويان بين الملل و اداره بین المللی برگزیده را کسب کرد.