دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره ادبی حیات انتخاب شدند

Categories
دسته: تازه ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس طی احکامی جداگانه، دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره ادبی حیات را منصوب کرد. بر این اساس دکتر شهروز شریعتی؛ مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دبیر جشنواره و دکتر رویا لطافتی، دکتر سمیرا رویان، دکتر محمدجواد نیستانی، دکتر مجید آقاعلیخانی، دکتر نجمه دری، دکتر هانی اربابی، دکتر شاداب شاه‌علی و آقای کورش عنبری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره ادبی و هنری انتخاب شدند.
در بخشی از احکام نامبردگان ابراز امیدواری شده است که این جشنواره گامی مؤثر در راستای تحقق سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و افزایش روحیه نوآوری و نشاط و پیوند جامعه و دانشگاه باشد.