«سوالاتی که خوانندگان داستان کوتاه باید از خود بپرسند»

Categories
دسته: تازه ها

بنابر تعاریف دایره‌المعارف ادبی، داستان کوتاه، روایت ماجراهای سرگرم‌کننده و جالب است. البته این روایت، بسیار کوتاه است و البته همین اختصار موجب می‌شود تا تأثیر متن بر روی خواننده، خاص و ماندگار باشد.
داستان‌های کوتاه برخلاف حکایت‌ها، به دنبال ارائه درس اخلاقی نیستند و بنابراین نتیجه‌گیری آموزشی خاصی ندارند.
برای مطالعه داستان کوتاه، این سوال‌ها را از خود بپرسید:
پویایی متن: متن داستان و شخصیت‌ها چگونه پیش می‌روند؟ آیا یک رویداد مخل ریتم داستان وجود دارد؟ چه رویدادی؟
مسئله نگارش: آیا به اندازه راوی، از داستان اطلاعات داریم؟ به نظر می‌رسد که نویسنده خود را در میان شخصیت‌ها قرار داده؟ آیا می‌توانیم از نیت او آگاه شویم؟
شروع: چگونه از عناصری که در ابتدای داستان معرفی می‌شوند یا از ابتدا حضور دارند، در طی داستان استفاده می‌شود؟
مسیر:آیا اتفاقی خارج از موضوع اصلی رخ می‌دهد؟ اگر بله، چه استفاده ای از این اتفاق شده است؟ آیا این اتفاق، خواننده را برای تنشی جدید آماده می‌کند؟
پایان: در انتهای داستان، تنش‌ها حل می‌شوند؟