صوتی

شرایط اختصاصی شرکت در بخش آثار صوتی
در این بخش آثار صوتی نظیر پادبخش (پادکست) یا نمایش‌نامه‌های رادیویی و سرود که با موضوع جاذبه‌های تحصیلی در ایران یا دعوت به زندگی و تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران، تولید شده است پس از داوری از سوی هیات داوران مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر

نحوه بارگذاری آثار

آثار خود را به صورت فایل‌های جداگانه (درصورتی که چند فایل جهت ارائه وجود دارد) در این سایت بارگذاری نمایید. لینک دانلود مربوط به هر فایل را پس از دریافت، در قسمت “پیام شما” وارد کرده و توضیحات مربوط به هر کدام را به تفکیک بر اساس الزامات آثار به فرمتی که در ادامه بیان می شود درج بفرمایید. به ترتیب: عنوان فایل، نام سازنده، نهاد یا دانشگاه

نمونه:

https://… (لینک دانلود)

معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی، محمد یزدانی، دانشگاه تربیت مدرس

https://… (لینک دانلود)

جشنواره سرای دانش، محمد رضا جهانی، دانشگاه تربیت مدرس