گزارش کارگاه‌های جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران

Categories
دسته: تازه ها

دبیرخانه نخستین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران، گزارش سیاستی از مهمترین نظام مسائل و پیشنهادهای مطرح شده در کارگاه‌های این جشنواره را منتشر کرد.